Styrelsens sammansättning

Carnegiestiftelsen består av åtta ledamöter. Bland dessa skall finnas en representant för sjöfarten och en för räddningstjänsten, en läkare med forskarkompetens och en person förtrogen med undervisnings- och utbildningsväsendet. Därutöver äger ackrediterade sändebudet för Amerikas förenta stater i Stockholm säte och stämma i styrelsen.

Styrelsens ledamöter

Ordförande Ann-Christine Lindeblad, justitieråd
Vice ordförande Hans Lagerhorn, f.d. brandchef
Ledamöter Christian Agdur, polischef
Agneta Ahlbeck, f.d. bankdirektör
Andreas Arvidsson, sjökapten
Carl-Johan Djurstedt Holm, kommendörkapten
Karin Röding, generaldirektör
Eva Svanborg, professor
Sekreterare Ulf Köping-Höggård, bankdirektör


© Carnegiestiftelsen 2012.Informationsansvarig