Styrelsens sammansättning

Carnegiestiftelsen består av åtta ledamöter. Bland dessa skall finnas en representant för sjöfarten och en för räddningstjänsten, en läkare med forskarkompetens och en person förtrogen med undervisnings- och utbildningsväsendet. Därutöver äger ackrediterade sändebudet för Amerikas förenta stater i Stockholm säte och stämma i styrelsen.

Styrelsens ledamöter

Ordförande Ann-Christine Lindeblad, justitieråd
Vice ordförande Hans Lagerhorn, f.d. brandchef
Ledamöter Agneta Ahlbeck, f.d. bankdirektör
Andreas Arvidsson, sjökapten
Agneta Bladh, f.d. generaldirektör
Pontus Krohn, kommendörkapten
Eva Svanborg, professor
  Mats Vangstad, f.d. polischef
Sekreterare Ulf Köping-Höggård, bankdirektör


© Carnegiestiftelsen 2012. Informationsansvarig