Edvard Roséns stiftelse

Edvard Roséns stiftelse har till ändamål att i samma anda som kännetecknar Carnegiestiftelsen, främja insatser för att rädda människoliv. Edvard Roséns stiftelse belönar personer som visat mod och rådighet men där det inte kan anses styrkt att hon eller han riskerat livet vid räddningsinsatsen.

Medel får också anslås för andra åtgärder för att främja livräddning, särskilt sådana som avser undervisning, utbildning och forskning på området.

Styrelsen i Edvard Roséns stiftelse består av samma ledamöter som i Carnegiestiftelsen. Stiftelsens adress är
Riddarvägen 41

181 32 Lidingö


© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig