Kriterier för belöning

De kriterier som måste vara uppfyllda för erhållande av Carnegiebelöning är:

- vederbörande skall ha gjort mer än vad som kan förväntas
- hon eller han skall ha räddat eller försökt rädda livet på en
- medmänniska
- hon eller han skall därvid ha riskerat sitt eget liv

Räddningsbragden skall dessutom ha utförts inom Sveriges gränser.

 

Kriterier för forskningsanslag
m m

Stiftelsen får i andra hand (efter belöningar) utdela anslag till stöd för sådan vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.


© Carnegiestiftelsen 2012. Informationsansvarig