Kriterier för belöning och forskningsanslag

De kriterier som måste vara uppfyllda för erhållande av Carnegiebelöning är:

- vederbörande skall ha gjort mer än vad som kan förväntas
- hon eller han skall ha räddat eller försökt rädda livet på en
- medmänniska
- hon eller han skall därvid ha riskerat sitt eget liv

Räddningsbragden skall dessutom ha utförts inom Sveriges gränser.

De kriterier som måste vara uppfyllda för erhållande av en belöning från Edvard Roséns stiftelse:
- vederbörande skall ha gjort mer än vad som förväntas
- vederbörande skall ha visat mod och rådighet men inte styrkt att han eller hon riskerat sitt liv vid räddningsinsatsen

Kriterier för forskningsanslag
m m

Stiftelsen får i andra hand (efter belöningar) utdela anslag till stöd för sådan vetenskaplig forskning samt sådan undervisning och utbildning som kan vara av betydelse för räddande av människoliv i samband med olyckshändelser.

Edvard Roséns stiftelse får utdela anslag och bidrag för att främja livräddning genom stöd till undervisning, utbildning och forskning inom området.© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig