Räddade en man från att omkomma vid en allvarlig trafikolycka

Den 21 juli 2016 inträffade en allvarlig trafikolycka på E4 söder om Nyköping.

Den aktuella dagen strax före midnatt inträffade en allvarlig trafikolycka på E4 söder om Nyköping. Inblandade i olyckan var en personbil och en lastbil. Nicklas Jansson som färdades i södergående riktning hörde plötsligt en kraftig smäll som kom från den mötande trafikriktningen och såg en lastbil komma rakt mot honom. Innan den kom över på hans sida stoppade dess framfart och lastbilen blev hängande mellan två broar som delar E4an på platsen. Nicklas sprang fram till en personbil som också varit inblandad i olyckan, vars passagerare klarat sig utan större skador. Han fortsatte därefter till lastbilen. Han fick kontakt med chauffören som var vid medvetande men satt fast i förarhytten. Lastbilens dieselbränsle hade samtidigt börjat brinna. Nicklas sprang då tillbaka till sin kranbil och hämtade en brandsläckare varefter han ånyo klättrade upp till förarhytten och släckte branden. Han förstod att det fanns risk för att lastbilen skulle störta ner från bron på en väg nedanför bron. Nicklas, som i sitt arbete kör en kranbil, körde fram kranbilen och klättrade en tredje gång upp till förarhytten och lyckades då kroka fast lastbilens förarhytt i kranen för att hindra att lastbilen skulle rasa ner från bron.


© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig