Hjältemodig insats vid attack mot gymnasieskola

Torsdagen den 22 oktober 2015 ingrep Dzenan Mahic vid en attack av en våldsman mot elever och personal på gymnasieskolan Kronan, Trollhättan.

Den aktuella dagen strax efter kl. 10.00, kom anställda springande mot Dzenan Mahic och skrek att en man tagit sig in i skolan med ett svärd och huggit ned en person i skolan. När han förstod att det var allvar sprang han till skolans entré där han såg en person ligga orörlig på golvet i en blodpöl. Han sprang då till den administrativa delen av skolan och såg till att dörrarna blev låsta Gärningsmannen ryckte i dörren till den administrativa enheten men kom inte in eftersom dörren var låst. Dzenan Mahic sprang sedan vidare till bibliotektet och till lektionssalar samt såg till att dessa låstes, vilket hindrade gärningsmannen från vidare våldsdåd och ett ännu mera tragiskt slut.


© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig