Räddade knivhuggen pojke

Lördagen den 26 januari 2019 räddade Linnéa Karhula, 14 år, en pojke från att motta ytterligare knivhugg vid ett bråk på en fritidsgård i Tillberga.

Den aktuella kvällen var Linnéa Karhula och några kamrater på en fritidsgård i Tillberga. Det uppstod ett bråk mellan några av hennes kamrater och ett antal ungdomar inne på fritidsgården. Bråket startade med att ett flertal ungdomar gick till angrepp på Linnéa Karhulas kamrater. Under bråket blev två pojkar attackerade med kniv och fick motta knivhugg. Linnéa Karhula försökte dra bort en av gärningsmännen från hennes kamrat som blivit liggande på golvet. Kamraten fick motta knytnävsslag samt ett flertal sparkar mot huvud och kropp. Linnéa Karhula blev sparkad i huvudet när hon ingrep.

En annan kamrat försökte hjälpa till att stoppa bråket och hon såg då att denne fick två hugg av kniv. Samtidigt såg hon att den av kamraterna som först blev attackerad och som låg på golvet hade en av gärningsmännen över sig vilken var i färd med att hugga kamraten med kniv. Linnéa Karhula sprang då fram och gav angriparen en spark som avbröt attacken. Gärningsmännen flydde då från platsen. Linnéa Karhula såg att en av pojkarna som låg på golvet började få blå läppar och att han slutade andas samt att hans ögon ”försvann”. Linnéa Karhula började trycka sina händer på kamratens bröst för att få liv i honom. Hon uppfattade det som att kamraten dog. Hon slog honom också i ansiktet och lyckades få honom att vakna till igen. Enligt uppgift var hans tillstånd så dåligt att det fanns risk för att han skulle dö men med HLR och andra åtgärder gick hans liv att rädda.

Anmält av: Inkom via tidningsartikel


© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig