Räddade en 6-årig pojke som föll från sjätte våningen

Den 4 september 2009 räddade Hossein Afshin, 37 år, Hisings Backa, en 6-årig pojke, som hängde ut från ett fönster på sjätte våningen i ett hus vid Brunnstorget, Hisingen, Göteborg, genom att ta emot honom och lindra fallet efter det att pojken tappat taget. 

När Hossein Afshin passerade Brunnstorget på Hisingen i Göteborg fick han se en pojke hänga utanför ett fönster på sjätte våningen. Han ropade till honom att försöka hänga sig kvar. Under tiden klättrade Hossein upp på ett skärmtak beläget under fönstret. När pojken tappade taget och störtade mot marken landade han först på Hossein, som dämpade nedslaget med sin kropp, varefter pojken föll ned på marken. Pojken klarade sig undan fallet med en bruten arm.

 © Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig