Forskningsbidrag 2009 - 2017

2009
Michael Nekludov, doktor, Bo-Michael Bellander, doktor och Håkan Wallén, docent, Neurointensivavdelningen, Karolinska sjukhuset i Solna, för projektet ”Trombocytdysfunktion vid svår traumatisk hjärnskada” med 200 000kr (fortsatt bidrag).

Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs universitet avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads universitet, för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 100 000kr.

2010
Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs Universitet, avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads Universitet, bidrag för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 250 000 kr (fortsatt bidrag).

2011
Anders Oldner
, docent, och Emma Larsson, med dr ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Solna, bidrag för projektet ”Epidemiologi vid allvarligt trauma” med 200 000 kr

Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs Universitet, avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads Universitet, bidrag för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 100 000 kr (fortsatt bidrag).

2012
Dr Michael.Nekludov och dr Bo-Michael.Bellander, Karolinska sjukhuset Solna, samt docent Håkan Wallén, Danderyds sjukhus, Stockholm tilldelades 200 000:- för projektet ”Trombocytfunktion vid svår traumatisk hjärnskada”.

2013
Dr Denise Bäckström, Universitetssjukhuset Linköping tilldelades 166 400:- för projektet ”Skade epidemiologi – en nationell populationsbaserad studie av riskfaktorer för skadeincidens och utfall”.

Dr Gisela Reinfeldt Engberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tilldelades 60 000:- som bidrag för utbildning: 3 månaders vistelse vid trauma-enheten på Tygerbergs sjukhus, Kapstaden, Sydafrika.

2014
Dr Denise Bäckström, Universitetssjukhuset Linköping, tilldelades 177 800:- som fortsättningsanslag för ovan nämnda projekt som tilldelades medel 2013.

Docent Carl Magnus Wahlgren, Karolinska sjukhuset, Solna tilldelades 234 000:- för projektet ”Traumatisk blödning och koagulopati”.

2015
Professor Anders Oldner, och med dr Emma Larsson, Karolinska sjukhuset Solna tilldelades 294 000:- för projektet ”Improving outcome in severe trauma – thioredoxin a predictive biomarker of post-injury sepsis?”.

2016
Fredrik Granholm, Akutkliniken, Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand, har tilldelats 200 000:- som bidrag för en nationell konferens om prehospital traumavård.

2017
Professor Anders Oldner, Karolinska sjukhuset Solna, har tilldelats
298 000kr som bidrag till forskning inom Improving outcome in severe trauma - thioredoxin a predictive biomarker of post - injury.

2019
Professor Folke Sjöberg, Lidköpings Universitet tilldelas 334 950:- till forskning avseende trauma - skadeepidemiologi - en nationell populationsbaserad studie på riskfaktorer för skadeincidens och utfall. Överläkare Fredrik Granholm, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand har tilldelats 86 000:- till nationell kurs i traumasjukvård, vid terrorattentat.

Professor Carl-Magnus Wahlgren, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm har tilldelats 187 000 kr till en studie om akut livräddande omhändertagande vid s.k. masskadeskjutningar för att förbättra kontroll och behandlingen prehospitalt.


© Carnegiestiftelsen 2012. Informationsansvarig