Forskningsbidrag 2009 - 2023

2009
Michael Nekludov, doktor, Bo-Michael Bellander, doktor och Håkan Wallén, docent, Neurointensivavdelningen, Karolinska sjukhuset i Solna, för projektet ”Trombocytdysfunktion vid svår traumatisk hjärnskada” med 200 000kr (fortsatt bidrag).

Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs universitet avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads universitet, för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 100 000kr.

2010
Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs Universitet, avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads Universitet, bidrag för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 250 000 kr (fortsatt bidrag).

2011
Anders Oldner
, docent, och Emma Larsson, med dr ST-läkare, Karolinska sjukhuset, Solna, bidrag för projektet ”Epidemiologi vid allvarligt trauma” med 200 000 kr

Kristina Hedfalk, tekn dr, Göteborgs Universitet, avd för kemi/biokemi, Anke Sanz-Velasco, forskarassistent, Chalmers Tekniska Högskola, samt Krister Svensson, docent, Karlstads Universitet, bidrag för projektet ”Förebygga livshotande hjärnödem till följd av skador mot huvudet- utveckling av en specifik Aqp4-hämmare” med 100 000 kr (fortsatt bidrag).

2012
Dr Michael.Nekludov och dr Bo-Michael.Bellander, Karolinska sjukhuset Solna, samt docent Håkan Wallén, Danderyds sjukhus, Stockholm tilldelades 200 000:- för projektet ”Trombocytfunktion vid svår traumatisk hjärnskada”.

2013
Dr Denise Bäckström, Universitetssjukhuset Linköping tilldelades 166 400:- för projektet ”Skade epidemiologi – en nationell populationsbaserad studie av riskfaktorer för skadeincidens och utfall”.

Dr Gisela Reinfeldt Engberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tilldelades 60 000:- som bidrag för utbildning: 3 månaders vistelse vid trauma-enheten på Tygerbergs sjukhus, Kapstaden, Sydafrika.

2014
Dr Denise Bäckström, Universitetssjukhuset Linköping, tilldelades 177 800:- som fortsättningsanslag för ovan nämnda projekt som tilldelades medel 2013.

Docent Carl Magnus Wahlgren, Karolinska sjukhuset, Solna tilldelades 234 000:- för projektet ”Traumatisk blödning och koagulopati”.

2015
Professor Anders Oldner, och med dr Emma Larsson, Karolinska sjukhuset Solna tilldelades 294 000:- för projektet ”Improving outcome in severe trauma – thioredoxin a predictive biomarker of post-injury sepsis?”.

2016
Fredrik Granholm, Akutkliniken, Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand, har tilldelats 200 000:- som bidrag för en nationell konferens om prehospital traumavård.

2017
Professor Anders Oldner, Karolinska sjukhuset Solna, har tilldelats
298 000kr som bidrag till forskning inom Improving outcome in severe trauma - thioredoxin a predictive biomarker of post - injury.

2019
Professor Folke Sjöberg, Lidköpings Universitet tilldelas 334 950:- till forskning avseende trauma - skadeepidemiologi - en nationell populationsbaserad studie på riskfaktorer för skadeincidens och utfall. Överläkare Fredrik Granholm, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand har tilldelats 86 000:- till nationell kurs i traumasjukvård, vid terrorattentat.

Professor Carl-Magnus Wahlgren, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm har tilldelats 187 000 kr till en studie om akut livräddande omhändertagande vid s.k. masskadeskjutningar för att förbättra kontroll och behandlingen prehospitalt.

2020
På grund av Covid -19 har Carnegiestiftelsen beslutat inte behandla ansökningar om forskningsbidrag för verksamhetsåret 2020.

2021
Professor, överläkare Carl-Magnus Wahlgren, Kärlkirurgi/Traumacentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 170 000 kr till ett projekt att ”öka kunskapen om s k masskadeskjutningar och akut livräddande omhändertagande med syfte att förbättra behandlingskontroll prehospitalt och vid traumaenheter nationellt”. Fil. dr, civilingenjör Stefan Candefjord, Chalmers tekniska högskola, MedTech West 150 000 kr till ett projekt ”Digitala beslutsstöd för rekommendation av transportdestination för traumapatienter”.

2022
Professor Anders Oldner, överläkare, Traumaenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 300 000 kr till ett projekt riktad mot ökad förståelse av förloppet vid sepsis med inriktning mot organsvikt hos svårt skadade personer inlagda på intensivvårdsavdelning. Med dr Denise Bäckström, medicinsk ledningsläkare ambulans och akut, Region Gävleborg, 150 000 till ett projekt riktat till traumamortalitet hos äldre med syfte att tydliggöra bakgrunden till varför äldre traumapatienter har högre sjukhusmortalitet än yngre patienter.


© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig