Ansökningar


Räddningsbragder

Anmälan om räddningsbragd skall innehålla en utförlig beskrivning av räddningsbragden, var och när händelsen inträffade samt räddarens ålder, namn och adress. Dessutom skall anmälarens namn, adress och telefonnummer uppges.
Eventuella frågor hänvisas till Ulf Köping-Höggård tel. 070-637 03 37

Ansökningar sänds till
Carnegiestiftelsen
Riddarvägen 41
181 32 Lidingö


Forskningsanslag

Stiftelsen kan lämna bidrag till sådan forskning eller utbildning som syftar till att rädda liv i samband med olycksfall. Observeras bör att stiftelsens stadgar endast tillåter stiftelsen att stödja sådana projekt som har detta syfte, dvs. att vara direkt livräddande och samband med olycksfall måste finnas.

Ansökningar skall inkludera projektmotivering, forskningsprogram alternativt studieplan, i förekommande fall etiskt tillstånd, kort CV och kostnadsberäkning. Observera att anslag inte lämnas till forskningsprogram som utnyttjar djurförsök. Särskilda ansökningsformulär finns ej.

Forskningsanslag i storleksordningen 25.000:- till 300.000:- kan utdelas. Fortsatta anslag kan beviljas maximalt i tre år.

2020

På grund av Covid -19 har Carnegiestiftelsen beslutat inte behandla ansökningar om forskningsbidrag för verksamhetsåret 2020.

Ansökningar med medicinsk anknytning sänds till
Carnegiestiftelsen/Professor Eva Svanborg
Neurofysiologiska kliniken,
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Fax nr 013-22 45 41

E-mail eva.svanborg@liu.se© Carnegiestiftelsen 2023. Informationsansvarig